E168 Hibakód javítása

Baxi:
-Prime HT
-Prime HT storage
-Power HT

Westen:
-Star Condens OLD


( GOOGLE fordítóval készült.)

Az E168 hibakód azt mondaná, hogy számos dolog nem megfelelő a kazánnal. Ez a hibakód általában a négy problémakör egyikére jelent. Az alább felsorolt ​​első két probléma a leggyakoribb, ezért azt javasoljuk, hogy először keressen egy kérdést.

1. A kazán korábban jelentett más kódokat

Ebben az esetben más hibakódok jelennek meg az E168 kód előtt. A kazán hibát észlel és megjeleníti a probléma szempontjából releváns hibakódot. A kazánt ezután automatikusan vagy a felhasználó alaphelyzetbe állítja.

Ha a kazán újraindul, akkor nem biztos, hogy képes felismerni az eredeti hibát, ezért az E168 jelenik meg az előző kód helyett.

Az E168 előtt megjeleníthető kódok:

 • E20 – Kazán hőmérséklet-érzékelő hibája
 • E28 – Füstgáz-hőmérséklet-érzékelő hibája
 • E50 – Melegvíz hőmérsékleti érzékelő hibája
 • E110 – Túlmelegedés (O / H) Termosztát működtetve – ellenőrizze a keringetést és az O / HT / stat csatlakozásokat
 • E119 – Víznyomás-kapcsoló ki van kapcsolva (alacsony víznyomás a kazánban és a rendszerben)
 • E125 – A kazán maximális hőmérséklete meghaladja – lehetséges cirkulációs hiba
 • E130 – A füstgáz maximális hőmérséklete meghaladja – ellenőrizze a csatlakozásokat és az égéstermék NTC-jét
 • E131 – Az áramellátást kikapcsolták az E125 vagy E130 hibák esetén. Ellenőrizze az E125 és az E130 okát
 • E133 – A láng nem jön létre időben – ellenőrizni kell a gázellátást, az égéstermék-elvezető rendszert, a kondenzátum ürítését, a szikragenerátort, az elektródákat, a vezetékeket és a kábelköteg-csatlakozásokat
 • E156 – A kazán tápfeszültsége alacsonyabb (195 V-nál alacsonyabb)
 • E160 – Ventilátor rendszer hiba

Ha ezeknek a kódoknak valamelyikét az E168 előtt látta, akkor javítsa ki azokat a hibákat, amelyekre ezek a hibakódok hivatkoztak.

2. A kazán hálózati áramellátása megszakadt vagy szabálytalan

Ebben az esetben az E168 azt jelenti, hogy a kazán feszültsége a szükséges 230 V-os tápfeszültség tűréshatára (+/- 10%) felett vagy alatt van. Ezt a problémát nehéz lehet felismerni, mivel a szabálytalanságok csak bizonyos időpontokban fordulhatnak elő. Vagy saját magának tesztelheti a hálózati tápegységet, vagy hívhat szakképzett villanyszerelőt. Hiba esetén forduljon az elektromos áramszolgáltatóhoz további tanácsokért a kérdésben.

3. Előfordulhat, hogy számos kazán alkatrész nem működik, vagy hiányzik az elektromos integritása

Ha a fenti megoldások egyike sem működik, akkor javasoljuk, hogy tesztelje a következő alkatrészeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincsenek-e hibák vagy jelek arra, hogy ezeket vízszivárgás vagy belső szivárgás befolyásolta:

 • Gázszelep
 • Gyújtószikra
 • Elektródák (rés és csatlakozások)
 • Szivattyú
 • Ventilátor
 • Kábelköteg és csatlakozók
 • Átirányító szelep (patron beragadása vagy motor kioldása)

Ezen alkatrészek bármelyike ​​az E168 megjelenését okozhatja, és nem feltétlenül jelenik meg hibakóddal. Ha hibát talál, egyszerűen cserélje ki az alkatrészt.

4. A PCB kidolgozott egy kérdést

Miután kipróbálták minden más megoldást, a valószínű következtetés az, hogy a NYÁK hibás és cserélhető. Cserélje ki az egész egységet és tesztelje.


1. The boiler has been reporting other codes previously

In this case, other error codes will have been displayed before code E168. The boiler will have detected a fault and displayed the error code relevant to the problem. The boiler will then have been reset, either automatically or by the user.

Once the boiler starts up again it may not be able to detect the original fault and so will display E168 as a replacement for the previous code.

The codes that can display prior to E168 are:

 • E20 – Boiler temperature sensor fault
 • E28 – Flue gas temperature sensor fault
 • E50 – Domestic Hot Water temperature sensor fault
 • E110 – Overheat (O/H) Thermostat operated – check to circulation and connections to O/H T/stat
 • E119 – Water pressure switch cut out (low water pressure in boiler and system)
 • E125 – Boiler max temperature exceeded – possible circulation fault
 • E130 – Flue gas max temperature exceeded – check connections and flue NTC
 • E131 – Power has been turned off during E125 or E130 faults. Check cause of E125 and E130
 • E133 – Flame not established in time – checks to be made of gas supply, flue system, condensate discharge, spark generator, electrodes, leads and wiring harness connections
 • E156 – Under voltage (lower than 195V) has been supplied to boiler
 • E160 – Fan system fault

If any of these codes were seen before E168, fix the faults that were referenced by these error codes.

2. The mains supply to the boiler has been interrupted or is irregular

In this case, E168 means that the boiler has been experiencing a voltage either above or below the tolerance (+/- 10%) of the required 230V supply. This problem can be difficult to identify as irregularities may only occur at certain times. You can either test the mains supply yourself or call in a qualified electrician. If there is a fault, consult an electrical supplier for further advice on the issue.

3. A number of boiler components may not be operational or lack electrical integrity

If neither of the above solutions work, it’s recommended that the following components be tested to make sure there are no faults or any signs that they have been affected by water spillage or internal leaks:

 • Gas Valve
 • Spark Igniter
 • Electrodes (gap & connections)
 • Pump
 • Fan
 • Wiring harness & connections
 • Diverter Valve (cartridge sticking or motor issue)

Any of these parts could cause E168 to appear and aren’t necessarily reported by an error code. If you find a fault, simply replace the part.

4. The PCB has developed an issue

Once every other solution has been tried, the likely conclusion is that the PCB is faulty and needs to be replaced. Replace the whole unit and test.

——